* วันที่ 19-20 พ.ค. ออเดอร์เต็มแล้วค่ะ *

คลิกที่รูปเพื่อดูรายการอาหาร

 กรุณาสั่งอาหารทาง Line เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการสื่อสาร