* วันที่ 15-21 ส.ค. ออเดอร์เต็มค่ะ *

คลิกที่รูปเพื่อดูรายการอาหาร

 กรุณาสั่งอาหารทาง Line เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการสื่อสาร